- vervolg bekkenproblemen bij zitten -

Dit komt omdat door de zithouding het bekken blokkeert. Men ervaart dit bij het opstaan. Men staat  dan in een voorovergebogen stand  en deze houding moet dan " uitgelopen " worden. Dat wil zeggen na een aantal
stappen kan men weer rechtstaan.

Wat kan de chiropractor doen?
Door chiropractische correcties van het bekken wordt het bekken weer soepel en nemen de klachten af.`

Tip: altijd in de beweging blijven (ook in de winter). Bijvoorbeeld met behulp van een hometrainer.