Studie-uren Chiropractie versus Geneeskunde

Hier treft u een vergelijking aan tussen de zesjarige studie chiropractie (inclusief het stagejaar) aan het Anglo European College of Chiropractic, met de studie geneeskunde in Nederland. De uren die de student buiten college studeert als ook de stage-uren zijn buiten beschouwing gelaten.
                                       

Te vergelijken vakken

Chiropractie

Geneeskunde

Anatomie en embryologie

322

145

Celbiologie en microbiologie

42

169

Chemie

80

84

Communicatie

84

87

Dermatologie

20

21

Farmacologie

40

16

Filosofie/medische ethiek

34

36

Fysiologie

318

181

Gynaecologie/verloskunde

40

49

Kindergeneeskunde

40

65

Neurologie

68

45

Pathologie

102

101

Pathalogische anatomie

24

22

Radiodiagnostiek

220

8

Voeding

56

2

Wetenschappelijke stage/onderzoek

148

168

Totale lesuren

1638

1202

     

Niet te vergelijken c.q. specifieke vakken

1520

1176

Praktijk/stage/coschappen 

2840

3570

     

Totaal lesuren studie

5998

5948


De chiropractoren van het Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek volgen elk jaar zeer uitgebreide en intensieve nascholings-opleidingen die hen op de hoogte stellen van nieuwe wetenswaardigheden op het gebied van chiropractie en geneeskunde in het algemeen.

De beroepsgroepen Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) stellen ook eisen aan hun leden zodat u er verzekerd van bent dat u behandeld wordt door een erkende chiropractor met een voltooide opleiding tot chiropractor. Let op dat de praktijk van uw keuze bij deze beroepsgroepen is aangesloten. Er worden namelijk hoge eisen aan scholing, nascholing en hygiëne gesteld.