Vragen over verwijzing

In de meeste gevallen heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de behandelkosten. Bij twijfel raden wij u aan om uw polis te raadplegen om er zeker van te zijn of u al dan niet een verwijzing nodig heeft.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen en verwijzingen.

Het is een misvatting dat er nooit patiënten naar een chiropractor verwezen worden. 40% van onze patiënten wordt wel door hun huisarts naar onze centra verwezen. Of uw huisarts zich verdiept in de materie van chiropractie is zijn of haar keuze.

Na uw tweede of derde bezoek krijgt u ook een persoonlijke rapportage overhandigd, waarvan, indien u hiervoor de toestemming gegeven heeft, ook een kopie naar uw huisarts wordt gestuurd. Zo blijft hij/zij op de hoogte van uw conditie. Informatieverstrekking aan de huisarts vinden wij erg belangrijk.


Elke vrijdag van 16.00 – 16.30 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Alle andere dagen en tijden zijn op afspraak.

Maak kennis met chiropractie

Gratis inloopspreekuur