iDXA nek scan

Om de oorzaak van klachten in de wervelkolom te kunnen opsporen kan de chiropractor een siDXA scan van de nek maken. Deze nekscan toont de wervelkolom en de eventuele afwijkingen die er op te vinden zijn.

Nekscan diagnose

Hierdoor kan de chiropractor meer gericht te werk gaan en een goede diagnose stellen. De nekscan kan in onze centra op elk tijdstip gemaakt worden en neemt ongeveer een half uur in beslag. De uitslag van de nekscan zal meteen met de patiënt besproken worden. Meer weten over onze nek iDXA scan? Bekijk de iDXA Total Bodyscan informatie


Elke vrijdag van 16.00 – 16.30 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Alle andere dagen en tijden zijn op afspraak.

Maak kennis met chiropractie

Gratis inloopspreekuur