Fit door de overgang

Overgangsklachten, 80% van alle vrouwen in de overgang blijkt er last van te hebben. Opvliegers, trans-pireren, onregelmatig en soms hevig bloedverlies, niet goed slapen, gewrichtsklachten, hartkloppingen, stemmingswisselingen. Het is een lange rij klachten. Soms beginnen de klachten al voor het 40ste levensjaar, soms pas na het 50ste. Vrouwen met deze klachten nemen geen genoegen meer met: " ach, dat hoort er nu een keer bij", en " het gaat heus vanzelf weer over". Zij willen zelf het heft in handen nemen en gaan actief op zoek naar informatie.

Tijdens deze thema-avond krijgen vrouwen informatie en tips over hoe ze zo fit mogelijk blijven in en na de overgang en wat zij kunnen ondernemen als de overgangsklachten hun leven te veel bepalen. De nadruk ligt daarbij op wat vrouwen zelf kunnen doen. Welke veranderingen in voeding en leefstijl kunnen helpen? Er is ook aandacht voor complementaire therapie, wat kan helpen en wat niet? Hormoontherapie wordt ook besproken, wat zijn de nadelen en zijn er ook voordelen? In het bijzonder wordt ingegaan op preventie van osteoporose / botontkalking.

Van harte welkom op dinsdag 07 oktober om 19.30 uur! Chiropractor van Beest zal voorafgaand aan de lezing de gastspreker introduceren en zijn visie geven op het onderwerp; "Chiropractie en de overgang".

De thema avond wordt gegeven door:

Vrouwenarts Barbara Havenith  

Kosten voor deelname bedragen 7,50 euro p.p. maar deze worden betaald door het Chiropractisch Centrum
Waar:        Praktijk Weert
Wanneer:  Dinsdag 07 oktober 
Tijd:          Aanvang 19.30

Heeft u interesse maar vindt u de praktijk in Weert te ver? Laat het ons dan hier weten, bij voldoende belangstelling, zullen we een soortgelijke avond in de praktijk van uw keuze organiseren.

Inschrijven
• Elke gast kan 1 introducee meenemen.
• Vul het onderstaande aanmeldingsformulier in. Let op vol = vol
• Na afloop is er gelegenheid, onder het genot van een drankje om vragen te stellen aan vrouwenarts Barbara Havenith en  chiropractie en de overgang 
• Omstreeks 01 oktober ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u onverhoopt niet kunt komen, laat het ons dan weten. Op die manier kunnen we iemand van de wachtlijst een plezier doen.

Wilt u al een kijkje in de keuken nemen van de vrouwenpoli? Dat kan op;
www.vrouwenpoliboxmeer.nl

Inschrijven lezing