Vergoeding chiropractie door zorgverzekering

Omdat de effectiviteit van chiropractische behandelingen bewezen is, vergoeden meer en meer verzekeringen chiropractie. Momenteel zijn dit bijna alle verzekeringen in Nederland. Chiropractische behandelingen vallen bij de verzekeraars meestal onder de noemer “alternatieve geneeswijze” en worden al jarenlang, vanuit een groot aantal aanvullende pakketten van de zorgverzekering, vergoed. De premie die u hier voor betaalt wisselt per verzekeraar. Wist u dat met name voor rug- en nekklachten, chiropractie de meest kosteneffectieve behandelingsmethode is?

Geen eigen risico

Een extra pluspunt is dat voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385,-- geldt! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor vergoedingen voor chiropractische behandelingen. Deze is gedekt door de aanvullende verzekering.

Vergoeding chiropractie

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen hebben chiropractie opgenomen in hun aanvullende vergoedingspakket. Omdat de vergoeding voor de chiropractor echter per verzekering sterk verschilt, raden wij u aan om uw polis na te kijken. Neem bij onduidelijkheid contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij, zij kunnen u meer vertellen over de vergoeding waar u recht op heeft.

Voor chiropractie is meestal geen verwijzing nodig

Voor behandelingen in onze centra heeft u (meestal) geen verwijzing nodig. Het staat vast dat er voor de verzekeringen CZ-Groep en VGZ geen verwijzing nodig is. Indien hier onzekerheid over bestaat, neem ook dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij scn-logo.jpg en nca-logo.jpg

Chiropractor vergoeding voor het jaar 2020

Samenvattend

  •  Geen verwijzing nodig
  •  Geen aanspraak op eigen risico
  •  Chiropractie vergoeding door bijna alle verzekeraars